ECOCITIES, s.r.o.

Špecializujeme sa na prípravu plánov a rozvojových projektov pre mestá a obce. V nich sa usilujeme napĺňať princípy udržateľného rozvoja a koncepcií urbánnej ekológie, aby sme sa priblížili víziám ekologických miest - Ecocities.

Ecocities teda sú mestá a miesta:

  • v rovnováhe s prírodou
  • šetrné k prírodným zdrojom
  • s ľudskou dimenziou
  • s prioritou pešej a cyklistickej dopravy
  • rôznorodé, polyfunkčné a flexibilné

Od roku 2008 sme naše služby poskytli mnohým obciam a mestám v 6 krajoch SR pri tvorbe plánovacích dokumentov a projektov:

  • územný plán obce / mesta
  • územný plán zóny
  • urbanistická štúdia
  • projekty regenerácie verejných priestranstiev (chodníky, miestne komunikácie, parkové úpravy)