Prerokovanie

Na tomto mieste zverejňujeme územnoplánovaciu dokumentáciu na verejné prerokovanie.Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN-O Skačany

textová časť (pdf)

grafická časť (pdf)Horná Poruba

zadanie (pdf)Dolná Poruba

zadanie (pdf)Dolná Breznica

zadanie (pdf)